GWELD POPETH GWELD POPETH
Categorïau Poeth
Doll Rhyw Mewn Stoc
 • Doll Rhyw yn yr Arddegau
  Doll Rhyw yn yr Arddegau
 • Doll Rhyw yn yr Arddegau
  Doll Rhyw yn yr Arddegau
 • Doll Rhyw Fflat â Chested
  Doll Rhyw Fflat â Chested
Doll Rhyw Sized Llawn Poeth
GWERTHU TOP GWERTHU
Casgliadau a Argymhellir
Doliau Rhyw BBW
cromliniau perffaith a bronnau llawn, hardd a rhywiol
Doll Rhyw 100CM
Mae dol rhyw 100cm yn un o'r gwerthwyr gorau
Doliau Rhyw Rhad
Mae HYDOLL yn dewis doliau cariad fforddiadwy i chi
Doliau Rhyw BBW
cromliniau perffaith a bronnau llawn, hardd a rhywiol
Doll Rhyw 100CM
Mae dol rhyw 100cm yn un o'r gwerthwyr gorau
Doliau Rhyw Rhad
Mae HYDOLL yn dewis doliau cariad fforddiadwy i chi
DOLIAU RHYW poeth
CYNNIG ARBENNIG
 • Doli rhyw titw enfawr enfawr
  Doli rhyw titw enfawr enfawr
 • Doll Rhyw BBW
  Doll Rhyw BBW
 • Doli rhyw plump gwallt-arian
  Doli rhyw plump gwallt-arian

Categorïau Poeth

Torso Doll Rhyw
Torso Doll Rhyw
Doliau Rhyw Gwryw
Doliau Rhyw Gwryw
Doll Rhyw Booty Fawr
Doll Rhyw Booty Fawr
Doll Cariad
Doll Cariad
Doliau Rhyw Japan
Doliau Rhyw Japan
Doll Rhyw Silicôn
Doll Rhyw Silicôn
Doll Rhyw Anime
Doll Rhyw Anime
Real Doll
Real Doll

 

Beth yw doll rhyw?

 Yn syml, doliau rhywiol yw doliau rhyw, Maent yn cynnwys pob math o doliau rhyw chwyddadwy a doliau rhyw solet, yn cynnwys benywaidd a gwrywaidd, fe'u diffinnir fel doliau anthropomorffig tebyg i ddynol, corff-llawn, anatomegol gywir o wahanol ddefnyddiau.

Er enghraifft , silicon, ac elastomer thermoplastig (TPE). ac ystodau prisiau sydd wedi'u cynllunio at ddefnydd rhywiol. A. dol rhyw (hefyd dol cariad neu ddol chwythu) yn fath o anthropomorffig tegan rhyw ym maint a siâp partner rhywiol. Gall y ddol rhyw gynnwys corff cyfan gydag wyneb, neu ddim ond pen, pelfis, neu gorff rhannol arall, gyda’r ategolion (fagina, anws, ceg, pidyn) ar gyfer ysgogiad rhywiol. Gall y rhannau fod yn symudadwy neu'n gyfnewidiol. 

 

Beth yw doll rhyw?

 Yn syml, doliau rhywiol yw doliau rhyw, Maent yn cynnwys pob math o doliau rhyw chwyddadwy a doliau rhyw solet, yn cynnwys benywaidd a gwrywaidd, fe'u diffinnir fel doliau anthropomorffig tebyg i ddynol, corff-llawn, anatomegol gywir o wahanol ddefnyddiau.

Er enghraifft , silicon, ac elastomer thermoplastig (TPE). ac ystodau prisiau sydd wedi'u cynllunio at ddefnydd rhywiol. A. dol rhyw (hefyd dol cariad neu ddol chwythu) yn fath o anthropomorffig tegan rhyw ym maint a siâp partner rhywiol. Gall y ddol rhyw gynnwys corff cyfan gydag wyneb, neu ddim ond pen, pelfis, neu gorff rhannol arall, gyda’r ategolion (fagina, anws, ceg, pidyn) ar gyfer ysgogiad rhywiol. Gall y rhannau fod yn symudadwy neu'n gyfnewidiol. 

Pwy greodd ddoliau rhyw?

Rhai o'r cyntaf doliau rhyw eu creu gan forwyr Ffrengig (dame de voyage) a Sbaenwyr (dama de Viaje) yn yr unfed ganrif ar bymtheg a fyddai’n cael eu hynysu yn ystod mordeithiau hir. Roedd y doliau mastyrbis hyn yn aml yn cael eu gwneud o frethyn wedi'i wnïo neu hen ddillad ac roeddent yn rhagflaenydd uniongyrchol i heddiw doliau rhyw oedolion. Yn ddiweddarach, gwerthodd yr Iseldiroedd rai o'r doliau hyn i bobl Japan yn ystod y cyfnod Rangaku, a'r term "Gwragedd o'r Iseldiroedd"yn dal i gael ei ddefnyddio weithiau yn Japan i gyfeirio at ddoliau rhyw.

Ym 1918, comisiynodd yr artist o Awstria, Oskar Kokoschka, ddol maint bywyd Alma Mahler (yr oedd Kokoschka mewn cariad ag ef) i'r gwneuthurwr pypedau Almaeneg Hermine Moos, tra roedd yn Dresden. Er ei fod wedi'i fwriadu i efelychu Alma a derbyn ei hoffter, ni fodlonodd y "ddol Alma" Kokoschka a'i ddinistrio yn ystod parti.

Disgrifiwyd yr artist swrrealaidd o’r Almaen, Hans Bellmer, fel “ffigur tad y modern dol rhyw”Am ei bypedau rhyw yn y 1930au y symudodd eu modelau mwy realistig doliau rhywiol ymhellach i'r dyfodol. Gwnaeth Bellmer dri dol, yn fwyfwy soffistigedig eu dyluniad, a wnaeth donnau hefyd yn y gymuned gelf ryngwladol.

Pwy greodd ddoliau rhyw?

Rhai o'r cyntaf doliau rhyw eu creu gan forwyr Ffrengig (dame de voyage) a Sbaenwyr (dama de Viaje) yn yr unfed ganrif ar bymtheg a fyddai’n cael eu hynysu yn ystod mordeithiau hir. Roedd y doliau mastyrbis hyn yn aml yn cael eu gwneud o frethyn wedi'i wnïo neu hen ddillad ac roeddent yn rhagflaenydd uniongyrchol i heddiw doliau rhyw oedolion. Yn ddiweddarach, gwerthodd yr Iseldiroedd rai o'r doliau hyn i bobl Japan yn ystod y cyfnod Rangaku, a'r term "Gwragedd o'r Iseldiroedd"yn dal i gael ei ddefnyddio weithiau yn Japan i gyfeirio at ddoliau rhyw.

Ym 1918, comisiynodd yr artist o Awstria, Oskar Kokoschka, ddol maint bywyd Alma Mahler (yr oedd Kokoschka mewn cariad ag ef) i'r gwneuthurwr pypedau Almaeneg Hermine Moos, tra roedd yn Dresden. Er ei fod wedi'i fwriadu i efelychu Alma a derbyn ei hoffter, ni fodlonodd y "ddol Alma" Kokoschka a'i ddinistrio yn ystod parti.

Disgrifiwyd yr artist swrrealaidd o’r Almaen, Hans Bellmer, fel “ffigur tad y modern dol rhyw”Am ei bypedau rhyw yn y 1930au y symudodd eu modelau mwy realistig doliau rhywiol ymhellach i'r dyfodol. Gwnaeth Bellmer dri dol, yn fwyfwy soffistigedig eu dyluniad, a wnaeth donnau hefyd yn y gymuned gelf ryngwladol.

dol rhyw silicon
Pwy ydym ni?
Helo! Rydym yn HYDOLL.COM. HYDOLL.COM yw un o brif siopau ar-lein y byd ar gyfer doliau rhyw ac mae gennych lawer o resymau da i brynu gennym ni. Rydym yn gwmni sy'n tyfu'n gyflym oherwydd ein bod bob amser yn rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf. Yn ôl yn 2016, gwnaethom sylwi ar nifer o restrau twyllodrus am bris isel ar Amazon, SellingPlace, ac eBay. roedd nifer fawr o werthwyr yn defnyddio tactegau twyllodrus i werthu doliau cariad am brisiau isel iawn. Gwelsom fod llawer o brynwyr yn derbyn doliau rhyw o ansawdd gwael ac yn dechrau ymddiried yn Speedy, Amazon, ac eBay. Gwnaethom sylweddoli y dylem ddewis cyflenwyr doliau rhyw o ansawdd ar gyfer prynwyr a chreu gwefan ddi-dwyll. Felly fe wnaethon ni greu HYDOLL Fe ddaethon ni o hyd i ddoliau rhyw brand adnabyddus i weithio gyda nhw, fel WM Dolls, Piper Dolls, ac ati. Fe wnaethon ni hefyd ddewis llawer o ansawdd doliau rhyw gan gyflenwyr eraill am brisiau isel.
Pwy ydym ni?
Helo! Rydym yn HYDOLL.COM. HYDOLL.COM yw un o brif siopau ar-lein y byd ar gyfer doliau rhyw ac mae gennych lawer o resymau da i brynu gennym ni. Rydym yn gwmni sy'n tyfu'n gyflym oherwydd ein bod bob amser yn rhoi ein cwsmeriaid yn gyntaf. Yn ôl yn 2016, gwnaethom sylwi ar nifer o restrau twyllodrus am bris isel ar Amazon, SellingPlace, ac eBay. roedd nifer fawr o werthwyr yn defnyddio tactegau twyllodrus i werthu doliau cariad am brisiau isel iawn. Gwelsom fod llawer o brynwyr yn derbyn doliau rhyw o ansawdd gwael ac yn dechrau ymddiried yn Speedy, Amazon, ac eBay. Gwnaethom sylweddoli y dylem ddewis cyflenwyr doliau rhyw o ansawdd ar gyfer prynwyr a chreu gwefan ddi-dwyll. Felly fe wnaethon ni greu HYDOLL Fe ddaethon ni o hyd i ddoliau rhyw brand adnabyddus i weithio gyda nhw, fel WM Dolls, Piper Dolls, ac ati. Fe wnaethon ni hefyd ddewis llawer o ansawdd doliau rhyw gan gyflenwyr eraill am brisiau isel.
dol rhyw silicon
Pam Dewis HYDOLL?
Rydym yn cynnig safon uchel dol rhyw rhywiol yn siop HYDOLL, gallwch chi bob amser gael doliau cariad am bris rhesymol, llongau am ddim ar bob archeb, a gwasanaeth cwsmeriaid sy'n arwain y diwydiant. Os ydych chi'n chwilio am ddol rhyw o ansawdd uchel, dyma ni yw eich dewis gorau. Mae gennym ddetholiad unigryw o ddoliau cariad realistig moethus sydd wedi'u cynllunio i edrych a theimlo'n union fel y fenyw rydych chi'n breuddwydio amdani. Profiad siopa sy'n canolbwyntio ar y cwsmer fu ein nod erioed ac rydym yn ymfalchïo yn y polisïau cynhwysfawr sydd wedi ein rhoi mewn parth uwchlaw ein cystadleuwyr. Dewch i ddewis eich ffefrynnau
dol go iawn
Pam Dewis HYDOLL?
Rydym yn cynnig safon uchel dol rhyw rhywiol yn siop HYDOLL, gallwch chi bob amser gael doliau cariad am bris rhesymol, llongau am ddim ar bob archeb, a gwasanaeth cwsmeriaid sy'n arwain y diwydiant. Os ydych chi'n chwilio am ddol rhyw o ansawdd uchel, dyma ni yw eich dewis gorau. Mae gennym ddetholiad unigryw o ddoliau cariad realistig moethus sydd wedi'u cynllunio i edrych a theimlo'n union fel y fenyw rydych chi'n breuddwydio amdani. Profiad siopa sy'n canolbwyntio ar y cwsmer fu ein nod erioed ac rydym yn ymfalchïo yn y polisïau cynhwysfawr sydd wedi ein rhoi mewn parth uwchlaw ein cystadleuwyr. Dewch i ddewis eich ffefrynnau
dol go iawn
Fideo ffatri doliau rhyw
Dyma fideo o gydweithiwr hardd yn ymweld â ffatri sydd O gerflunio pennau doliau i fewnblannu aeliau. Edrych ymlaen at eich gwylio
Fideo ffatri doliau rhyw
Dyma fideo o gydweithiwr hardd yn ymweld â ffatri sydd O gerflunio pennau doliau i fewnblannu aeliau. Edrych ymlaen at eich gwylio
Pam Mae Angen Doll Rhyw Maint Bywyd arnoch chi?
1. Gallant helpu gyda phryder, unigrwydd
Gyda'r gystadleuaeth ffyrnig yn y gymdeithas, mae pwysau pobl yn cynyddu. Mae pobl yn ceisio lleihau'r pwysau mewn rhai ffyrdd, fel mynd i'r bar, mynd i golff, ac ati. Ond sut mae'r rhain yn fwy cyffrous na bod yn berchen ar bartner rhywiol? Pan fyddwch chi'n cael eich beirniadu gan eich pennaeth, pan fyddwch chi'n ddi-waith, neu pan nad yw'ch ffrindiau'n eich deall chi, neu pan fyddwch chi'n torri i fyny gyda chariad. Ydych chi'n teimlo'n ddiymadferth, yn bryderus ac o dan straen? Dychmygwch, ar nosweithiau unig di-ri, yn gorwedd ar eich pen eich hun yn y gwely, yn teimlo'n unig ond ni all unrhyw un wrando arnoch chi, ni ellir datrys yr awydd rhywiol yn y galon, ac ar ôl amser hir, efallai y byddwch chi'n heneiddio ac yn teimlo bod bywyd yn ddiystyr . Pa beth ofnadwy yw hwn?
2. Mae mwy a mwy o bobl yn dod yn selogion rhyw dol go iawn
Mae data awdurdodol yn dangos bod mwy a mwy o bobl yn prynu doliau rhyw bywyd go iawn. Maen nhw'n credu y bydd y math hwn o fuddsoddiad yn cael elw gwych.
Mae Doliau Rhyw 3.Real yn ufudd
Yma, chi yw'r cyffredinol, byddant yn gwrando ar unrhyw un o'ch archebion, a byddant yn gweithredu 100% yn llwyr. Gallwch roi cynnig ar wahanol ystumiau rhywiol. Gallwch chi gael rhyw gyda dol rhyw yn unrhyw le yn y tŷ. Os ydych chi'n hoffi llafar dol real realistig, gallwch wneud defnydd o'i cheg, ei fagina, a'i anws i fentro'ch awydd.
doliau rhyw
Pam Mae Angen Doll Rhyw Maint Bywyd arnoch chi?
1. Gallant helpu gyda phryder, unigrwydd
Gyda'r gystadleuaeth ffyrnig yn y gymdeithas, mae pwysau pobl yn cynyddu. Mae pobl yn ceisio lleihau'r pwysau mewn rhai ffyrdd, fel mynd i'r bar, mynd i golff, ac ati. Ond sut mae'r rhain yn fwy cyffrous na bod yn berchen ar bartner rhywiol? Pan fyddwch chi'n cael eich beirniadu gan eich pennaeth, pan fyddwch chi'n ddi-waith, neu pan nad yw'ch ffrindiau'n eich deall chi, neu pan fyddwch chi'n torri i fyny gyda chariad. Ydych chi'n teimlo'n ddiymadferth, yn bryderus ac o dan straen? Dychmygwch, ar nosweithiau unig di-ri, yn gorwedd ar eich pen eich hun yn y gwely, yn teimlo'n unig ond ni all unrhyw un wrando arnoch chi, ni ellir datrys yr awydd rhywiol yn y galon, ac ar ôl amser hir, efallai y byddwch chi'n heneiddio ac yn teimlo bod bywyd yn ddiystyr . Pa beth ofnadwy yw hwn?
2. Mae mwy a mwy o bobl yn dod yn selogion rhyw dol go iawn
Mae data awdurdodol yn dangos bod mwy a mwy o bobl yn prynu doliau rhyw bywyd go iawn. Maen nhw'n credu y bydd y math hwn o fuddsoddiad yn cael elw gwych.
Mae Doliau Rhyw 3.Real yn ufudd
Yma, chi yw'r cyffredinol, byddant yn gwrando ar unrhyw un o'ch archebion, a byddant yn gweithredu 100% yn llwyr. Gallwch roi cynnig ar wahanol ystumiau rhywiol. Gallwch chi gael rhyw gyda dol rhyw yn unrhyw le yn y tŷ. Os ydych chi'n hoffi llafar dol real realistig, gallwch wneud defnydd o'i cheg, ei fagina, a'i anws i fentro'ch awydd.
doliau rhyw

O Ein Blog

Cwestiynau Cyffredin
HYdoll yw'r siop fwyaf rhagorol, gyda llawer o drwyddedau dilys o dol rhyw brandiau. Gall y doliau rhyw hyn ddod â boddhad mawr i'r defnyddiwr, ac o dan amgylchiadau arferol ni fyddant yn achosi niwed i'r corff neu'r croen
Manyleb y doliau rhyw:
Mae yna lawer o ddoliau rhyw, fel arfer, y lleiaf yw 65 cm dol rhyw fach a'r mwyaf yw 175 cm. Mae lliwiau ac arddulliau'r doliau hyn yn wahanol, ac mae lliwiau eu gwallt a'u llygaid hefyd yn wahanol. Gall y siop hon ddarparu'r math hwn o degan rhyw ar unrhyw adeg, er mwyn hwyluso prynu cwsmeriaid heb unrhyw drafferth. Yma, mae'r siop ar-lein yn darparu gwahanol arddulliau o ddoliau a all ddiwallu'ch holl anghenion am gemau rhyw. Mae gennym lawer o ddol rhyw rhad i bawb eu dewis Mae'r doliau hyn yn ddiddos. Felly, gallwch chi ddefnyddio'r ddol yn y bathtub. Mae'r siop hon yn darparu nodweddion newydd i ddoliau rhyw, felly mae'n rhoi ymdeimlad gwych o gysur a phrofiad gwell i gwsmeriaid. Yn gyffredinol, mae doliau rhyw yn feddal ac yn hyblyg, felly gallwch chi blygu'r tegan i safle sy'n addas i chi. Rhowch y pleser o orgasm i ddefnyddwyr mewn amrywiol ystumiau. Mae'r siop hon nid yn unig yn darparu doliau gwrywaidd ond hefyd doliau benywaidd, felly gall defnyddwyr brynu cost-effeithiol dol rhyw rhad Cyn defnyddio tegan rhyw, mae angen i chi ei lanhau gyntaf oherwydd gall gynnwys nifer fach o facteria. Felly, golchwch ef cyn ac ar ôl pob defnydd. Yn yr un modd, os ydych chi'n defnyddio tegan rhyw am y tro cyntaf, dylech geisio ei lanhau ar ôl pob defnydd i ymestyn oes y tegan rhyw.
Felly rydych chi'n meddwl eich bod chi am gael rhyw gyda dol rhyw?
Os ydych chi wedi meddwl prynu doli rhyw fach ond heb wneud hynny, mae'n debyg eich bod chi wedi gofyn llawer i'r cwestiwn hwn i chi'ch hun. Mae hynny'n deg - wedi'r cyfan, mae prynu un yn fath o hoffi prynu car. Nid ydyn nhw'n rhad, maen nhw'n fuddsoddiad, ac ni fyddech chi eisiau prynu un heb roi prawf gyrru iddo yn gyntaf. Fodd bynnag, yn wahanol i geir, nid ydych chi'n cael blasu'r nwyddau o ran doliau caru.  
A yw'r ansicrwydd hwnnw'n eich dal yn ôl rhag prynu un mewn gwirionedd?
Gallwch edrych ar-lein trwy'r dydd a dod o hyd i bob math o wahanol farnau. Ac mae yna lawer. Mae rhai yn honni ei fod cystal â'r peth go iawn; dywed rhai ei fod hyd yn oed yn well, ac mae rhai wedi cael profiad llai na pherffaith.  
Felly, pwy ddylech chi gredu?
Mae gan ddoliau cariad sawl budd, o hybu eich hyder trwy gynyddu eich stamina, i gael tegan uwch-dechnoleg yn yr ystafell wely. Maent yn rhatach na dyddio a gallant helpu i dynnu'ch meddwl oddi ar ryw wrth i chi gwrdd â phobl newydd. Rydym am i chi allu cymryd rhan yn y manteision hynny a dod yn gariad gwell, mwy hyderus. Ond byddwch chi bob amser ar y ffens nes i chi gael yr eglurhad rydych chi ei eisiau ynglŷn â mewnosodiadau llythrennol ac allan dol cariad.
Pleser Corfforol Rhyfeddol
Os ydych chi o ddifrif ynglŷn â phrynu dol rhyw, mae'n debyg eich bod wedi gwneud eich ymchwil ynghylch brandiau, deunyddiau, a phopeth rhyngddynt. Ond os ydych chi'n newydd i'r busnes hwn, dylech wybod bod faint o bleser rydych chi'n ei gael o gael rhyw gyda dol rhyw silicon yn cydberthyn yn uniongyrchol â faint rydych chi'n ei wario arni. Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu cael i ffwrdd â phrynu am ddim a chael popeth allan ohono a fyddai gennych ar gyfer cymar drutach. Fodd bynnag, nid yw doliau rhyw yn un o'r cynhyrchion hynny. Rhyw Gyda Doll Rhyw - Akira Yn Gosod Mewn Gwely Edrychwch ar Akira a darllen ei stori Fodd bynnag, ar hyn o bryd rydych chi'n byw mewn cyfnod lle mae gweithgynhyrchu a thechnoleg yn datblygu'n gyflymach nag erioed. Mae hynny'n golygu bod doliau cariad yn dod yn fwy datblygedig, yn fwy manwl, ac yn fwy oes. Yn ogystal, mae gan lawer o ddoliau opsiwn ar gyfer fagina symudadwy sy'n gyfnewidiol â rhai sy'n cynnwys cribau, dirgryniadau, a mwy er y pleser mwyaf. Mae gan ddoliau mwy datblygedig systemau gwresogi sy'n efelychu cynhesrwydd fagina go iawn. Cyfunwch hynny gydag ychydig o lube, ac rydych chi ar eich ffordd i Pleasure City!  
Ond Sut Mae Hynny'n Teimlo'n Wir?
Mae'n amlwg yn mynd i deimlo'n wych os oes gennych ddol rhyw realistig yr holl glychau a chwibanau.
Mae Sove Doll yn Gwerthu'n Dda yn y Pandemig COVID-19

Mae COVID-19 wedi bod yn dyst i gau cwmnïau ledled y byd, ond oherwydd cwarantîn gorfodol, mae'n ymddangos bod y diwydiant doliau rhyw yn ffynnu.

Wrth i'r nos fynd yn hirach ac yn hirach, mae terfynau poblogrwydd yn dod yn fwy a mwy unig, ac mae nifer y preswylwyr sy'n prynu doliau rhyw yn cynyddu.

Mae rhai cyflenwyr yn credu bod y diwydiant doliau rhyw yn perfformio'n well nag erioed yn y pandemig COVID-19. Oherwydd ei fod nid yn unig yn gorfodi pobl i ddefnyddio doliau rhyw i ynysu eu hunain. Mae mwy a mwy o gyplau yn prynu'r tegan hwn i gynyddu pleser rhywiol. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae gwerthiant ein doliau yn sicr o dyfu, a bydd gwerthiant doliau rhyw fach hyd yn oed yn mynd yn gyflymach. Pris rhad, yr un swyddogaeth, maint llai, yn hawdd ei lanhau.

JAKARTA - dol cariad yn gwerthu ymhell cyn y Nadolig. Mae pandemig COVID-19 yn creu 'storm berffaith' ar gyfer cwsmeriaid unig.

Daeth ystadegau i'r amlwg o'r Unol Daleithiau gan ddangos bod y cloi wedi sbarduno gwerthiant doliau rhyw yn Efrog Newydd, Los Angeles, Chicago a Dallas.

Mae ymchwil wedi dangos cynnydd o 25 y cant mewn gwerthiannau yn 2020 o’i gymharu â 2019 - tra bod ystadegau yn Efrog Newydd yn dangos bod gwerthiannau wedi cynyddu 65 y cant, yn ôl cwmni doliau rhyw HYDOLL.


Tra bod SexDollGenie o Miami yn honni bod eu gwerthiannau wedi ffrwydro 218 y cant rhwng 2019 a 2020.


Dywedodd Bill, perchennog HYDOLL, wrth y New York Post ei fod yn credu bod mwy o ddynion yn troi at ddoliau rhyw am eu boddhad rhywiol. Y rheswm yw, hynny doliau rhyw lifelike ddim mor gymhleth â menywod.


Ac mae'n rhagweld y byddai'n well gan lawer o bobl dreulio'r Nadolig gyda dol rhyw na bod dynol.

“Ar y cyfan, gallai hyn fod y gwahaniaeth rhwng treulio tymor y gwyliau mewn cwarantîn ar eich pen eich hun, neu gyda phartner rhywiol eich breuddwydion i'ch cadw chi a'ch gwely'n gynnes yn ystod nosweithiau oer,“ meddai Gill gan y Daily Star, dydd Llun, Rhagfyr 14.

Mae'r doliau rhyw hyn wedi'u prisio'n eithaf drud, 2-3 mil o ddoleri'r UD, neu'r hyn sy'n cyfateb i Rp.28-42 miliwn yr eitem

Gall doliau rhyw oedolion fodloni'ch anghenion rhywiol tywyll. Dewch ymlaen, rhyddhewch eich libido gyda'r ddol rhyw rhad hon. Mae gan bob un o'r rhain ddisgresiwn llawn, a nawr gall cael dol oedolion go iawn eich helpu chi lawer. Yma gallwch chi weithio'n galed i gyflawni ffantasi derfynol rywiol, ac ychydig iawn o waith rydych chi'n ei wneud. Gellir dweud mai dol rhyw rhad yw'r mwyaf cost-effeithiol. Gallant fodloni eich bywyd rhywiol am ychydig iawn o arian

Mae COVID-19 wedi bod yn dyst i gau cwmnïau ledled y byd, ond oherwydd cwarantîn gorfodol, mae'n ymddangos bod y diwydiant doliau rhyw yn ffynnu.

Wrth i'r nos fynd yn hirach ac yn hirach, mae terfynau poblogrwydd yn dod yn fwy a mwy unig, ac mae nifer y preswylwyr sy'n prynu doliau rhyw yn cynyddu.

Mae rhai cyflenwyr yn credu bod y diwydiant doliau rhyw yn perfformio'n well nag erioed yn y pandemig COVID-19. Oherwydd ei fod nid yn unig yn gorfodi pobl i ddefnyddio doliau rhyw i ynysu eu hunain. Mae mwy a mwy o gyplau yn prynu'r tegan hwn i gynyddu pleser rhywiol. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae gwerthiant ein doliau yn sicr o dyfu, a bydd gwerthiant doliau rhyw fach hyd yn oed yn mynd yn gyflymach. Pris rhad, yr un swyddogaeth, maint llai, yn hawdd ei lanhau.

JAKARTA - dol cariad yn gwerthu ymhell cyn y Nadolig. Mae pandemig COVID-19 yn creu 'storm berffaith' ar gyfer cwsmeriaid unig.

Daeth ystadegau i'r amlwg o'r Unol Daleithiau gan ddangos bod y cloi wedi sbarduno gwerthiant doliau rhyw yn Efrog Newydd, Los Angeles, Chicago a Dallas.

Mae ymchwil wedi dangos cynnydd o 25 y cant mewn gwerthiannau yn 2020 o’i gymharu â 2019 - tra bod ystadegau yn Efrog Newydd yn dangos bod gwerthiannau wedi cynyddu 65 y cant, yn ôl cwmni doliau rhyw HYDOLL.


Tra bod SexDollGenie o Miami yn honni bod eu gwerthiannau wedi ffrwydro 218 y cant rhwng 2019 a 2020.


Dywedodd Bill, perchennog HYDOLL, wrth y New York Post ei fod yn credu bod mwy o ddynion yn troi at ddoliau rhyw am eu boddhad rhywiol. Y rheswm yw, hynny doliau rhyw lifelike ddim mor gymhleth â menywod.


Ac mae'n rhagweld y byddai'n well gan lawer o bobl dreulio'r Nadolig gyda dol rhyw na bod dynol.

“Ar y cyfan, gallai hyn fod y gwahaniaeth rhwng treulio tymor y gwyliau mewn cwarantîn ar eich pen eich hun, neu gyda phartner rhywiol eich breuddwydion i'ch cadw chi a'ch gwely'n gynnes yn ystod nosweithiau oer,“ meddai Gill gan y Daily Star, dydd Llun, Rhagfyr 14.

Mae'r doliau rhyw hyn wedi'u prisio'n eithaf drud, 2-3 mil o ddoleri'r UD, neu'r hyn sy'n cyfateb i Rp.28-42 miliwn yr eitem

Gall doliau rhyw oedolion fodloni'ch anghenion rhywiol tywyll. Dewch ymlaen, rhyddhewch eich libido gyda'r ddol rhyw rhad hon. Mae gan bob un o'r rhain ddisgresiwn llawn, a nawr gall cael dol oedolion go iawn eich helpu chi lawer. Yma gallwch chi weithio'n galed i gyflawni ffantasi derfynol rywiol, ac ychydig iawn o waith rydych chi'n ei wneud. Gellir dweud mai dol rhyw rhad yw'r mwyaf cost-effeithiol. Gallant fodloni eich bywyd rhywiol am ychydig iawn o arian

Os yw'r ddol ryw yn parhau i wella ar y raddfa sydd ganddi dros y pedair blynedd diwethaf (ers i mi edrych ddiwethaf ar wefan y ddol go iawn bedair blynedd yn ôl, mae'r gwelliannau'n enfawr) yna'r awyr yw'r terfyn mewn gwirionedd. Mae'r holl dechnoleg yn tueddu i wella ar gyfradd sy'n cynyddu o hyd hefyd, yr effaith pelen eira, felly byddwn yn disgwyl cyfradd welliant cyflymach dros y pedair blynedd nesaf. Mae'n bosibl y bydd cost yn ffactor sy'n cyfyngu, gallai fod terfyn uchaf i'r hyn y bydd pobl yn ei wario ar rai Doliau rhyw realistig, ond yna eto, efallai na fydd. Rwyf wedi sylwi bod y ddol go iawn mewn ystod ehangach o fodelau nawr, gydag ystod ehangach o brisiau. Mae'r modelau cost uchaf yn anhygoel, oni bai am y wythïen fowld, byddech chi'n cael trafferth gweld nad ydyn nhw'n real, o leiaf mewn llun llonydd. Mae'n ymddangos bod rhyw fath o leisio a symud animatronig yn debygol o fod y ffactorau sy'n cael eu gwella nesaf. Roeddwn hefyd yn gallu gweld y cwmni doliau go iawn gan gynnwys rhyw fath o uned wresogi fewnol, mae'n ymddangos ei fod yn syniad eithaf sylfaenol, ac rwy'n synnu nad yw hynny wedi'i wneud o'r blaen. Hefyd, gan fod defnyddwyr yn aml yn codi eu doliau, mewn cadeiriau, ac ati, rhaid bod angen eu cynhesu mewn gwely gyda blanced drydan arno yn eithaf cyfyngol. Ond wedyn, efallai unwaith y Doli rhyw realistig yn cael ei gynhesu gallai aros yn gynnes am ychydig? Byddai diddordeb mewn gwybod. Felly beth bynnag, mewn 10 mlynedd rwy'n credu y bydd y ddol rhyw fach yn gynnes fel person go iawn, ac yn gallu siarad, symud ac ymateb. Mae'n debyg y byddan nhw'n gallu pasio pob hylif corfforol hefyd, wrin, gwaed, dagrau, tafod, semen (cofiwch fod doliau go iawn gwrywaidd), chwys, llaeth, secretiadau fagina, cachu, (ydw i wedi anghofio unrhyw beth?) Sy'n ymddangos i fod y gwaith maen nhw'n ei wneud nawr. Mae'n rhaid i mi feddwl y byddan nhw'n datrys y wythïen fowld ddychrynllyd honno hefyd, ond byddaf yn drist pan aiff hynny, dyma'r peth mwyaf diddorol am y doliau, eu frisson go iawn / ddim go iawn. Rwy'n dyfalu ar gyfer dau ryw y ddol, byddai'r gallu i orgasm argyhoeddiadol yn rhywbeth y byddai defnyddwyr rhywiol yn talu premiwm amdano. Ond hongian ar funud, oni ddylwn i fod ar y gyflogres os ydw i'n mynd i ddylunio'r pethau gwaedlyd ar eu cyfer yn ymarferol
Ein Gwarant
Ein Gwarant